Prowadzimy kursy przygotowujące do międzynarodowych egzaminów językowych:

J. ANGIELSKI


FCE (First Certificate in English)
Jest najpopularniejszym certyfikatem potwierdzającym znajomość j. angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym. Zwalnia z egzaminów na studia a dla pracodawców jest potwierdzeniem umiejętności swobodnego komunikowania się w j. angielskim.

CAE (Certificate in Advanced English)
Jest potwierdzeniem zaawansowanej znajmości j. angielskiego. Rekomendowany dla osób pragnących przekwalifikować się na nauczycieli j. angielskiego.

CPE ( Certificate of Proficiency in English)
Jest certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego w stopniu mocno zaawansowanym. Jest to bardzo mocna karta przetargowa dla potencjalnego pracodawcy.

J. NIEMIECKI

ZD (Zertifikat Deutsch)
To certyfikat potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym.

ZMP (Zentrale Mittelstufeprüfung).
Posiadanie tego certyfikatu jest dowodem znajomości języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym.

ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung)
Jest dowodem na biegłą znajomość języka niemieckiego w mowie i w piśmie. Wymagany przez niemieckie uczelnie dla kandydatów na studnia w Niemczech

info@linguarium.edu.pl Tłumaczenia Cennik Certyfikaty Pogotowie językowe Kontakt www.OCTOMedia.pl